HANDLEKURV
 Handlekurven er tom
Reiseliv og språk 2 NYN
Reiseliv og språk 2 NYN
Romuld, Kyrre; Sandøy, Siv; Løschbrandt, Anne; Aa, Hilde Kvamsås
Utgitt: 16.03.2010
Pris:  419,–
Fagbokforlaget
234 sider
I salg
ISBN: 978-82-450-1005-3
Vurderingseksemplar
Reiseliv og språk er eit spennande fagområde i så mange samanhengar. Reiseliv og språk 2 byggjer på Reiseliv og språk 1 og tek først og fremst for seg kulturelle og språklege erfaringar som er knytte til ulike geografiske område, med vekt på interkulturell forståing, reiselitteratur, formidling og ulike reisefaglege emne.

Boka følgjer i all hovudsak den strukturen læreplanen i faget legg opp til. Når det gjeld formidling, legg forfattarane særleg vekt på reiselivsjournalistikk. Slik får du ikkje berre brukt framandspråka dine, men også morsmålet – til å reflektere, tolke og formidle eigne inntrykk og reiseopplevingar.

Kyrre Romuld har yrkesbakgrunn frå mellom anna reiseliv, forsking, bank og offentleg forvaltning. Han er lektor med mastergrad i samfunnsfag.

Siv Sandøy har det meste av yrkesbakgrunnen sin frå Braathens og SAS. Ho er lektor med mastergrad i reiselivsfag.

Anne Løschbrandt har fleire års praksis frå reisearrangør- og reisebyråverksemd og som frilans reiselivskonsulent både i Noreg og utlandet. Ho har i mange år undervist i reiselivsfag.

Hilde Kvamsås Aa arbeider som lektor i den vidaregåande skolen, der ho underviser i medie- og informasjonskunnskap og historie.

Se flere bøker i kategorien Reiseliv og Språk
 
NYHETER
Faginfo våren 2013
Faginfo for Økonomistyring, Økonomi og Ledelse og Service og samferdsel VG2 tverrfaglig er lagt ut.
23.04.2013
 
Reiseliv VG2 - Nynorsk utgaver foreligger
26.08.2010
 
Korrigert versjon av modellen "Budsjett.xls" lagt ut
Gjelder fagene Økonomistyring og Økonomi og administrasjon (i salg, service og sikkerhet)
17.04.2009
 
Fagnytt for EB1
Lagt ut: «Fagnytt» for Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1, 1/2010
22.02.2010